Waar vindt u meer informatie over verzekeringen?

Op de website ABCverzekering.be vindt u brochures, checklists en vaak gestelde vragen over de belangrijkste verzekeringstakken. De site wordt opgesteld door Assuralia in het kader van haar opdracht om het publiek te informeren.

Assuralia stelt zich ter beschikking van de autoriteiten om indien nodig informatiesessies te houden met slachtoffers en hun naasten. De beroepsvereniging kan daar bijvoorbeeld uitleg geven over de reikwijdte van de betreffende verzekeringen of het verloop van de formaliteiten en kan de betrokkenen helpen bij hun contacten met de betreffende verzekeraars.

 

ABCverzekering.be

ABCverzekering.be

ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote publiek informeren over risico's en verzekeringen. De informatie op deze website werd met alle mogelijke zorg samengesteld en wil duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel.