Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u surft op de pagina’s van deze website. In uw browser beginnen ze met ‘https://www.xxx.be’. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten/

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

Het federaal parket ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.

We verzamelen en verwerken gegevens op anonieme wijze voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Wanneer u één of meerdere pagina’s raadpleegt, wordt uw IP-adres verzameld en verwerkt.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar  uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

3. De verwerkingsverantwoordelijke

Het Federaal Parket (Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel) en vertegenwoordigd door de federale procureur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

4. Gebruik van cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat de bezochte website op uw toestel zet om specifieke informatie over uw sessie op te slaan zolang u aangesloten bent. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website bruikbaarder te maken voor u.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website

(language cookie voor de taalkeuze, de has_js cookie die kan bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus), …)

Analytische cookies om de statistieken van de website bij te houden (in Google Analytics)

Deze gegevens worden alleen verwerkt om het volume gebruikers in de verschillende rubrieken van de diensten in kaart te brengen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

(_ga, _gid, _gat: worden allemaal gebruikt door Google Analytics)

Cookies om de interactiviteit van de website te verbeteren

(de unam cookie die is gekoppeld aan de ’sharethis’-module en registreert hoe vaak er op een pagina werd geklikt en hoe vaak ze gedeeld werd, de external_reference cookie die samen gaat met Twitterintegratie, …)

5. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 12 maanden
 • van de cookies is 13 maanden

Uw gegevens worden, behalve in uitzonderlijke gevallen (zoals een gerechtelijke procedure), niet langer dan vermeld bijgehouden.

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten het territorium van de Europese Unie. 

6. Veiligheid

Het federaal parket waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

7. Recht op inzage, rechtzetting, overdraagbaarheid, bezwaar, wissen ...

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om uw gegevens over te dragen, het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht om gegevens te laten wissen enzovoort. 

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Data Protection Officer, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Data Protection Officer

DPO Openbaar Ministerie

Waterloolaan 76 (2de en 3de verdieping), 1000 Brussel

Sdaomp-dpo@just.fgov.be

8. Klachten

Als u vindt dat Het federaal parket uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

DPO Openbaar Ministerie

Waterloolaan 76 (2de en 3de verdieping), 1000 Brussel

Sdaomp-dpo@just.fgov.be