Het statuut van nationale solidariteit verkrijgen?

Er werd een specifiek statuut ingevoerd voor slachtoffers van terrorisme: het statuut van nationale solidariteit. Rechtstreekse slachtoffers en hun naasten kunnen dit statuut verkrijgen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit gepaard gaan met een invaliditeitspensioen (voor de rechtstreekse slachtoffers) en de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging.

De aanvraag moet worden ingediend bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers - Divisie Terrorisme, maar de federale instelling die verantwoordelijk is voor de toekenning van het statuut, is de Cel Slachtoffers Terreurdaden.

FOD Justitie

Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers - Afdeling Terrorisme

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders is een administratief rechtscollege.

Voor de slachtoffers van terrorisme bestaat er binnen de commissie een afdeling ‘Terrorisme’. Die is belast met de aanvragen (verzoekschriften) voor financiële hulp voor de slachtoffers van terroristische feiten.

Eversstraat 2-8
1000 Brussel

02 542 72 24
02 542 66 23

Gerelateerde informatie