Wanneer is er dekking voor de gevolgen van aanslagen?

De Belgische wet van 1 april 2007 regelt de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende soorten overeenkomsten. Bijna alle burgers hebben hier voordeel bij - in hun hoedanigheid van particulier of van werknemer:

  • alle levensverzekeringen (zowel individueel als 'groep');
  • ziekteverzekeringen, met inbegrip van vooral de dekkingen 'hospitalisatie', maar ook 'gewaarborgd inkomen';
  • verzekeringen tegen arbeidsongevallen, met inbegrip van verzekeringen die ambtenaren dekken en met inbegrip van tijdens het woon-werkverkeer opgelopen letsels;
  • verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen;
  • brandverzekering 'eenvoudig risico' (woningen, handelszaken en kmo's);

Wat de overige overeenkomsten betreft (omniumverzekering auto, bijstand en bagage, overeenkomsten rechtsbijstand, verzekeringen tegen exploitatieverliezen en 'grote risico's' zoals brand), is de dekking tegen terreurdaden niet verplicht, maar in dat geval moet die uitsluiting uitdrukkelijk in de voorwaarden van de overeenkomsten worden vermeld.

Het is uiteraard niet mogelijk om alle mogelijke gevallen te behandelen (afhankelijk van de vervoermiddelen, de aanwezigheid van afzonderlijke slachtoffers of groepen slachtoffers met bepaalde kenmerken, betrokkenheid van de verzekeringen volgens het recht op de plaats waar de aanslag werd gepleegd enz.).

Bij Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen, kunt u hierover meer informatie bekomen.

ABCverzekering.be

ABCverzekering.be

ABCverzekering.be is een initiatief van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote publiek informeren over risico's en verzekeringen. De informatie op deze website werd met alle mogelijke zorg samengesteld en wil duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel.