Dekkingen en buitenlandse overeenkomsten

Dekken mijn verzekeringen feiten die zich in het buitenland voordoen?

Het is belangrijk om na te gaan of de overeenkomsten een geografische beperking omvatten. Het is mogelijk dat de waarborg alleen voor Europa geldt of dat bepaalde landen of streken worden uitgesloten, terwijl andere soortgelijke feiten dekken die zich over de hele wereld voordoen.

Merk op dat werknemers die in België wonen en in het kader van een Belgische arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld, ook verzekerd zijn in het geval van een arbeidsongeval tijdens een opdracht in het buitenland.

Hoe zit het met buitenlandse overeenkomsten en het plaatselijke verzekeringsrecht? 

Belgen die in het buitenland verblijven, hebben er vaak overeenkomsten volgens de plaatselijke regels gesloten - en dan meer bepaald de regels die van toepassing zijn op aanslagen. In het kader van dit overzicht is het niet mogelijk om de talrijke wettelijke bepalingen en plaatselijke gebruiken op dit vlak te behandelen.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen is bijvoorbeeld niet overal verplicht en heeft vaak een andere reikwijdte dan de verzekeringen die in België worden aangeboden